Bestemmingsplan Tuikwerd

 

 

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1       Begrippen

 

Artikel 2       Wijze van meten

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 3       Bedrijf

 

Artikel 4       Bedrijf - Nutsvoorziening

 

Artikel 5       Detailhandel - Tuincentrum

 

Artikel 6       Groen

 

Artikel 7       Horeca - Frietkraam

 

Artikel 8       Kantoor

 

Artikel 9       Maatschappelijk

 

Artikel 10     Sport

 

Artikel 11     Tuin

 

Artikel 12     Verkeer

 

Artikel 13     Verkeer - Verblijfsgebied

 

Artikel 14     Water

 

Artikel 15     Water - Vaarweg

 

Artikel 16     Wonen - 1A

 

Artikel 17     Wonen - 1C

 

Artikel 18     Wonen - 1D

 

Artikel 19     Wonen - 2A

 

Artikel 20     Wonen - 2D

 

Artikel 21     Wonen - 3A

 

Artikel 22     Wonen - 3D

 

Artikel 23     Wonen - 3F

 

Artikel 24     Wonen - Voormalige boerderij

 

Artikel 25     Wonen - Woongebouw

 

Artikel 26     Leiding - Gas (dubbelbestemming)

 

Artikel 27     Waarde - Archeologie 2 (dubbelbestemming)

 

Artikel 28     Waarde - Archeologie 4 (dubbelbestemming)

 

Artikel 29     Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)

 

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

 

Artikel 30     Anti-dubbeltelregel

 

Artikel 31     Algemene aanduidingsregels

 

Artikel 32     Algemene wijzigingsregels

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 33:    Overgangsrecht

 

Artikel 34:    Slotregel

 

  

 

Bijlage bij de regels:  

 

Staat van bedrijven

 

 

 

naar boven