Bestemmingsplan Tuikwerd

 

 

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

 

 

Artikel 29:

Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)

 

 

 

 

29.1

Bouwregels

 

 

 

 

 

De op de plankaart met 'Waterstaat - Waterkering' aangegeven gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), mede bestemd voor een strook ter bescherming van de waterkering met de daarbijbehorende terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

 

 

29.2

Bouwregels

 

 

 

 

 

 

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming. Deze bepaling is niet van toepassing op bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

 

 

 

29.3

Nadere eisen

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van werking van de waterkering, nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing.

 

 

 

 

29.4

Ontheffing van de bouwregels

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de werking van de waterkering, ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 29.2 voor het realiseren van bouwwerken die ingevolge de basisbestemming zijn toegestaan, mits vooraf positief advies van is ontvangen van het Waterschap Noorderzijlvest

 

 

 

 

naar boven