Bestemmingsplan Krewerd

 

 

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1       Begrippen

 

Artikel 2       Wijze van meten

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 3       Agrarisch

 

Artikel 4       Agrarisch met waarde

 

Artikel 5       Groen

 

Artikel 6       Maatschappelijk

 

Artikel 7       Maatschappelijk - Begraafplaats

 

Artikel 8       Tuin

 

Artikel 9       Verkeer - Verblijfsgebied

 

Artikel 10     Water

 

Artikel 11     Wonen - 1A

 

Artikel 12     Wonen - 1B

 

Artikel 13     Wonen - 1C

 

Artikel 14     Wonen - 2A

 

Artikel 15     Wonen - 2B

 

Artikel 16     Wonen - 2C

 

Artikel 17     Wonen - Voormalige boerderij

 

Artikel 18     Waarde - Archeologie 1

 

Artikel 19     Waarde - Archeologie 2

 

Artikel 20     Waarde - Archeologie 3

 

Artikel 21     Waarde - Archeologie 4

 

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

 

Artikel 22     Anti-dubbeltelregel

 

Artikel 23     Algemene gebruiksregels

 

Artikel 24     Algemene ontheffingsregels

 

Artikel 25     Algemene wijzigingsregels

 

Artikel 26     Overige regels

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 27:    Overgangsrecht

 

Artikel 28:    Slotregel

 

  

 

Bijlage bij de regels:  

 

Staat van bedrijven

 

 

 

naar boven