Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 5:

Groen

 

5.1

 

Bestemmingsomschrijving

                                                     

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              groenvoorzieningen;

b.              water;

 

met de daarbij behorende:

c.              fiets- en voetpaden;

d.              parkeervoorzieningen;

e.              speelvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘speelvoorziening’;

f.                openbare nutsvoorzieningen.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 seksinrichtingen.

 

5.2

Bouwregels

 

5.2.1

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

 

5.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.              de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten niet meer dan 5 m bedraagt;

b.              de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m.

 

naar boven