Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 7:

Maatschappelijk - Begraafplaats

 

7.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              begraafplaats;

 

met de daarbij behorende:

b.              groenvoorzieningen en water;

c.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

d.              openbare nutsvoorzieningen.

 

7.2

Bouwregels

 

7.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

-                 de inhoud van gebouwen bedraagt maximaal 50 m3.

 

7.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

-                 de hoogte van de bouwwerken ten hoogste 4 m bedraagt, met dien verstande dat de hoogte van de erf- en terreinafscheiding ten hoogste 3 m bedraagt.

 

naar boven