Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 26:

Overige regels

 

 

Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en/of bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

-                 de sociale veiligheid;

-                 de milieusituatie;

-                 de verschijningsvorm van monumentale en karakteristieke panden;

 

nadere eisen stellen aan:

a.              de plaats en de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken in de omgeving van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek’ ten behoeve van het behoud van deze karakteristieke of monumentale verschijningsvorm;

b.              de plaats van gebouwen in die zin dat de gebouwen in de naar de weg gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd.

 

naar boven