Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 28:

Slotregel

 

 

Deze regels kunnen worden aangehaald als: 'Regels, behorende bij het bestemmingsplan Krewerd, gemeente Delfzijl'.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. .......... onder nummer………

 

 

 

 

                                                                                      , voorzitter

 

 

 

 

                                                                                      , griffier

 

 

 

 

naar boven