Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 9:

Verkeer - Verblijfsgebied

 

9.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              wegen met een functie voor intern verkeer;

b.              fiets- en voetpaden;

c.              parkeer- en groenvoorzieningen;

d.              openbare nutsvoorzieningen;

 

met dien verstande dat:

-                 in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen zoals bermbeplanting, bushaltes en dergelijke zijn begrepen;

-                 in de bestemming seksinrichtingen niet zijn begrepen.

 

9.2

Bouwregels

 

9.2.1

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

 

9.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 3 m bedraagt.

 

naar boven