Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 18:

Waarde - Archeologie 1

 

18.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.

 

18.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken is een vergunning van de Rijksdienst voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl te worden ingediend.

 

18.3

Aanlegvergunning

Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente Delfzijl te worden ingediend.

 

naar boven